knihovny.cz Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 2075
Týden : 3
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 07.12.2020 10:11:55

Administrace

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení činnosti Místní knihovny obce Úhlejov  za rok 2017  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 

Obec Úhlejov  dovršila v roce 2017 významného výročí a to 750 let od první písemné zmínky  o obci  14. března 1267. Toto datum je považováno za den vzniku obce. K tomuto významnému datu byly směřovány také kulturní a společenské akce v obci  pořádané knihovnou. Rovněž  se knihovna aktivně podílela na akcích pořádaných úhlejovským spolkem "Domov v kopcích".Fotodokumentaci všech akcí pořádaných v obci pořizuje a zpracovává pro Místní knihovnu Úhlejov pan Petr Valenta.  Pí. knihovnice s panem Valentou obesílejí formou e-mailové pošty všechny čtenáře s informacemi o jednotlivých akcích a zároveň vyvěšují plakátky na vývěsních místech obce.

 

Souhrn akcí v obci Úhlejov, tak jak jsou zdokumentovány:

 

1.  1. 2017  -   Novoroční putování krajem , který před 750 let zabydleli naši předci

 

18. 2. 2017 -   Beseda nad fotoarchivem obce Úhlejov v knihovně.

 

25. 2. 2017  -  pí. Daniela Valentová byla nominována na Jivínského Štefana.  Slavnostní akt    proběhl v Dětenicích.

 

14. 3.2017 -  Kvíz "Místo, kde žiji" - MOTTO:" Projevený citový vztah k místu kde žiji, není přežitek, ale důkaz vyspělosti". Kvíz zpracovala knihovnice pí. Valentová pro kategorie dětí a dospělých. Tato akce se setkala s velkým zájmem dětí. Zvláště noví občané ocenili  informace o  obci, která   je jejich novým domovem. Na vyžádání bude tato akce v roce 2018 zopakovaná.

 

31. 3. 2017 -   Velikonoční tvoření si již tradičně užily děti. Paní knihovnice  připraví spousty  polotovarů, ze kterých pak děti tvoří. Akci zároveň   dotuje Obecní úřad Úhlejov.

 

1.  4. 2017 -   Besedu s Josefem Šedivým  78 letým rodákem z Úhlejova-Růžovek připravil spolek "Domov v kopcích". Tato proběhla v místnosti knihovny za aktivní účasti pí.knihovnice.

 

7. 5. 2017 - K uctění památky padlých spoluobčanů v roce 1945 pí.Valentová-knihovnice přečetla  u památníku přítomným občanům část deníku pana Machka st. o situaci v obci za   II. světové války.

 

13.  5. 2017 -  tradičně již bylo  instalována 7.  zastavení po stopách rytíře Zbyhoně, která seznamují účastníky  turistického pochodu volnou formou s  historií blízkého  okolí obce Úhlejov.

 

26. 8.2017 - Orientační běh pro děti i dospělé s tajenkou a sportovně brannými úkoly. Zvláště vydařená akce. Poděkování patří především  dospělákům, kteří pomohli zajistit  jednotlivá stanoviště. Tajenka byla směrována ke 750 výročí obce.

 

MOTO: "Naši předci museli být zdatní, aby přežili, my abychom se jim vyrovnali".

 

2. 12. 2017 -  Rozsvěcení vánočního stromečku - první adventní neděle. Paní knihovnice připravila dětem básničku, kterou děti sborově popřáli k vánočním svátkům a novému     roku 2018. Pí. Valentová podaruje každou rodinu vlastnoručním dárečkem.

 

9.12.2017 -   Brodecké rozsvícení stromku - v části obce Úhlejov - Brodku sousedé rozsvěcují třetí adventní neděli stromeček. U této příležitosti knihovnice-pí. Valentová  popřeje  k Adventu a vzpomene sousedy, kteří v daném roce opustili naše řady a zároveň podaruje všechny přítomné vlastnoručním dárečkem.

 

21.-22. 12. 2017 - Vánoční čtení v knihovně. Pro ukrácení chvíle při čekání na Ježíška. Děkuji tímto především pí. starostce paní DiS. Lence Šedivé za vstřícný a zároveň aktivní přístup k potřebám Místní knihovny Úhlejov. Bez finanční podpory by naše knihovnické akce byly mnohem chudší.

 

V závěru nezbytná čísla:

 

Celkem čtenářů:         29  z toho  13  do 15 let                                          

 Návštěvníci celkem: 404                                                                                                             Výpůjčky celkem:   263       Akcí:   8

 

                                                                           Knihovnice Obce Úhlejov

 

                                                                              Daniela Valentová

 

 

 

 

    Vyhodnocení činnosti Místní knihovny obce Úhlejov  za rok 2016.

 

 

Místní knihovna průběžně zpracovává fotodokumentaci z každé akce. Stopu knihovny lze najít  v každé veřejné akci, např.  ve spolupráci s občanským sdružením  "Domov v kopcích".V roce 2016 jsme trošku lajdačili s půjčováním, nezpochybnitelným  důvodem je, že naši školáci mají knihovnu naproti škole a učitelé mají zájem, aby si děti půjčovaly knížky právě v Miletíně. Začátkem nového roku  děti i dospělí  čtou  knížky od Ježíéška.  V knihovně jsme ale nezaháleli. Pro naše děti i dospělé proběhly následující akcičky...

 

30. ledna 2016   -   Proběhlo prezentační odpoledne s vůní svíčky - tzv. zdravé                             pálení.

 

14. března 2016    Schůzka občanů s tvůrcem úhlejovského almanachu.

 

24. dubna 2016     Knihovnický kvíz o Karlu IV. u příležitosti 700. výročí                                          narození.

 

19. března 2016 - Velikonoční tvoření  z přírodního materiálu, který po lesích a                           dílnách zabezpečila paní knihovnice. Obecní úřad akci                                       podpořil finančně na nákup doplňkového aranžmá.

 

3.května2016         Tradičně, paní knihovnice  zahájila neformální uctění                             památky padlých občanů za svobodu v  roce 1945.

 

7. května 2016       Turistický pochod po stopách rytíře Zbyhoně je již tradiční                               akcí, kterou pořádá Občanské   sdružení"Domov v  kopcích".                        

Knihovna se podílí aktivní  pomocí při přípravě, organizaci   a především na závěru pochodu:  na návštěvě u rytíře  Zbyhoně a jeho Holubice.

 

27.5.2016               Sportovní hry dětí  byly  akcí knihovny na hřišti v obci.

 

30.7.2016               Akci občanského sdružení "Domov v kopcích" : otvírání brodeckého aquaparku podpořila knihovna zpracováním                                výzdoby pro tuto akci.

 

18. října 2016        Podzimní tvoření s knihovnou. Paní knihovnice nabarvila                                  květináče, připravila šablony a materiál z čehož  si děti                                      vytvořily půvabnou podzimní dekoraci.

 

10. listopad 2016  Významný den pro knihovnu v Úhlejově, obdrželi jsme

 

titul "Knihovna roku 2016".  Děkujeme za důvěru OK Jičín a                            především, významnou podporu obce Úhlejov.

 

4. prosince 2016   V neděli vyšly z knihovny Barborky do rodin úhlejovských                                domácností s přáním všeho dobrého v následujícím roce,              dětem přinesly dárečky od  obce. Knihovna podarovala děti                                  obrázkovým povídáním o Sv. Barboře. Dospělí dostali krásně  ozdobené povídání z historie tohoto dne.

 

21.-23. prosince    Čekání na Ježíška s knížkou. Paní knihovnice po tři podvečery                         předčítala z knížek s vánoční tématikou. Děti seznámila s  pověstí o Bílé paní Třebihošťské, která se týká naší obce.

 

Všechny akce proběhly za podpory Obecního úřadu. Výrazný dík  patří paní starostce DiS. Lence Šedivé. Děkujeme také okresní knihovně v Jičíně. Již podruhé jsem si potvrdila, že česká republika má nejhustší síť knihoven.Važme si této skutečnosti a využívejme možnosti vzdělávání, získávání informací, nebo pouze příjemné relaxace, které se nám čtením knihy nabízí .

 

"Sečtělý národ je hrdý národ, protože ví, že má být na co".

 

V závěru nezbytný celoroční výkaz v číslech:

 

Celkem čtenářů:                31  z toho do 15 let 13

 

Návštěvníci celkem:          341

 

Výpůjčky celkem:              311

 

Akcí:                                  12

 

 

                                                                     knihovnice obce Úhlejov

                                                                          Daniela Valentová

 

                     

Činnost knihovny v roce 2O15.

 

     Knihovna není pouze místnost s regály plných knížek.Knihovna je také knihovník a spousta času, který  věnuje  občanům   zabezpečováním  knižních titulů, které požadují a v mém případě toto dělá rád. U mnohých z Vás  předpokládám, že si ještě cestu do knihovny najdete. Správně vybraný titul předčí Vaše očekávání  z příjemně strávených chvil. 

     Pro mne smysluplně stráveným dnem bylo setkání rodáků a přítel obcí Úhlejov  a  Chroustov  v měsíci září. S manželem jsme v místnosti knihovny připravili spousty materiálů, které jsme zpracovali v období 1O let, týkajících se naší obce. Jedná se o různé tématiky, především však dávnou i  nedávnou historii  z různých oblastí. Historie amatérského divadla Úhlejova, tvrziště Schlosberk -  podle nás Šušpárek,  školy na Chroustově, výstavby kulturního domu  atd.. Naší bývalí i součastní spoluobčané v knihovně strávili spoustu času prohlížením těchto materiálů, diskutovalo se, vzpomínalo, zkrátka- příjemný den.

     Tradičně  zaujímám stanoviště na“ Šušpárku“ při turistickém pochodu „Po stopách rytíře Zbyhoně“. Cesta kolem Šušpárku je lemována             tzv. 7 zastaveními po stopách rytíře, kdy jsou jednotlivá zastavení označena  cedulkami s fiktivními, tak trošku Cimrmanovskými popisy ze života rytíře. Spoustu času výrobě těchto označení a jejich atributům věnoval můj kamarád Josef Žatečka za což mu velice děkuji.  Děti i dospělí pod dohledem rytíře a jeho milované Holubice zkouší svoji zdatnost při různých disciplinách.  Tato naše závěrečná část pochodu je veřejností velice pozitivně hodnocena.

     Dne 7. května se scházíme pod Chroustovem u pomníku uctít památku padlých bojovníků proti fašismu.         

     V listopadu přijela skupina 25 knihovníků okresu Náchod do Úhlejovské knihovny. Velmi  příjemné setkání. Knihovníci jsou zkrátka pozitivní lidé, shodli jsme se, že svou dobrovolnou činnost neděláme  ani  pro počty, ani pro statistiky, ale pro uspokojení  člověka. Nahodile, jak mně čas a zdraví dovolí uspořádám pro děti různé menší akce. K tomuto využívám nejen knihovny, ale i sálu kulturního domu. Tvoříme s dětmi  výrobky s velikonoční tématikou, pan Tomáš Jákl z Brodku učil naše děti malovat uhlem. Na podzim jsme nedlabali dýně, to dělají všude, ale dělali jsme duchy. Nakonec  teď v prosinci budeme tři dny čekat na Ježíška s předčítáním vánočních příběhů.

K informaci o akcích využívám především internet a vývěsky obce.

Nyní  pár čísel ze statistiky činnosti Místní knihovny za rok 2015 :

Celkem čtenářů  : 36  , z toho  14 do 15 let

Celkem knihovnu navštívilo 344 návštěvníků

Zorganizovalo  9  kulturních  a  vzdělávacích akcí

Celkem vypůjčeno  359  titulů  + 24 časopisů

-  z toho pro dospělé : 236 titulů  -  z toho pro děti:  : 99 titulů

     Letošnímu kalendáři zbývají  pouze dva listy. Za 14 dní budeme  o rok starší o rok moudřejší o rok zkušenější.

     Přeji Vám prožití příštího roku 2016 pokojně, bez velkých starostí  a se  spoustou lásky. Budiž Vám k tomu kniha nápomocná.

 

                                                          Daniela Valentová            

                                               knihovnice  MK Úhlejov

 

 

 

 

 Bilancování  práce Místní  knihovny Úhlejov za 2014.

 

Děkuji především všem, kteří mně s realizací akcí pomáhají a tím dávají najevo i svůj vztah k našim obcím ve kterých žijeme. Není povinností zúčastňovat  se akcí, které pořádá Obecní úřad, je to projev osobního názoru. Připouštím ovšem, že  neúčast  části našich obyvatel, kde předpokládám  zájem o sebevzdělávání mne mrzí.  Nic to ovšem nemění na tom, že jsme uspořádali akce, které mněli kulturní a společenskou úroveň a především Ti, kteří přišli, nelitovali. S provozem knihovny vše funguje tak jak má, čtenáři - velcí i malí knihovnu navštěvují. Knihovní fond je na vysoké úrovni, díky výměnnému fondu knih z Okresní knihovny Jičín, který 2x ročně obměňuji.  Pro Ty, kteří mají zájem o konkrétní titul, či novinky paní Valentová-knihovnice knížku  zabezpečí u jiné knihovny.

Konkrétní akce v roce 2014:

1.)    15. března proběhl koncert harfenistek s doprovodným slovem Mgr. Kracíka   z Jičína, který nám přiblížil téma koncertu  "Od renesance po současnost". Výzdoba sálu s rozvinutou oponou úhlejovských   ochotníků celou akci významně umocnila. V úvodním slově paní Valentová-knihovnice připomněla význam kulturního domu pro život v obci.

2.)    7. května 2014 již pravidelně udržujeme prostředí památníků padlých spoluobčanů na konci II. světové války. Uctíme jejich památku krátkým slovem.

3.)    10. května 2014  tradičně paní Valentová-knihovnice  zabezpečuje závěrečnou část trasy na Šušpárku, kde se odvíjí pověst o rytíři  Zbyhoňovi, kterou přibližujeme tzv. sedmi zastaveními po stopách rytíře. Mnozí účastníci se poprvé dovídají o historii vzniku této pověsti. Děti i dospělí si ověřují svojí zdatnost a postřeh na připravených úkolech.

4.)    28. června proběhla akce "Začátek prázdnin s knihovnou". Zaměřena byla především na naše nastupující prvňáčky do základní školy v Miletíně. Nejprve jsme pracovali s časopisem "Předškolák", starší děti zpracovávaly luštěnky. Skládaly složitější verze vlašťovek z papíru. Všechny děti  dostaly malé občerstvení. Druhá část byla zaměřena na schopnosti soustředění se při střelbě . Svou tělesnou zdatnost  si ověřili  při sportovním zápolení v parku, kde byla připravena lana. Zkrátka děti si sobotní dopoledne  užily.

5.)    5. července 2014  proběhl kurz ruční tvorby s FIMO hmotou pro veřejnost.  v rámci "Komunitní venkov". Nakonec, ti, kteří se domnívali, že nejsou na ruční práci šikovní překonali  sami sebe a odnesli si velmi pěkné, především zdobné doplňky. Pěkná akce za výrazné podpory Obecního úřadu Úhlejov.

6.)    30. listopadu 2014 při rozsvěcení stromečku v  první adventní neděli paní Valentová-knihovnice připomněla historii vzniku úhlejovské kapličky sv. Martina její význam pro obec. Slavnostně se rozezněl zvon, který po restauraci byl vybaven elektronickým zvoněním.-

7.)    14.prosince 2014  putovaly děti s  paní Valentovou-knihovnicí a rodiči za Ježíškem. Na začátku cesty si připomenuly,  jak to s tím Ježíškem bylo a dál svými činy dokázaly, že si návštěvu Ježíška zaslouží. Vázaly seno ke stromům pro zvěř. Orientovaly se ve setmělém lese podle světýlek. Překonávaly různé překážky a nakonec  u domu Valentových na Brodku našly i dárečky a bábovku.

8.)    27. prosince 2014  pod vedením paní Valentové-knihovnice proběhl turnaj pro děti ve hře "Člověče nezlob se", hrály  karty, různé stolní hry, cvrnkaly fotbal.

Nyní  pár čísel ze statistiky činnosti Místní knihovny za rok 2014 :

Registrovaných členů máme ........42 z toho 16 dětí do 15 let

Fyzické návštěvy knihovny ...........430

Výpůjček celkem .................469

Výpůjčky periodik (časopisů) .....62

V závěru děkuji  zastupitelům obce Úhlejov za finanční podporu,  bez které by některé akce ani nemohly proběhnout.

                                                                             Daniela Valentová-knihovnice

                                                                                       

 

 

 

 

Z p r á v a

o činnosti Místní knihovny Úhlejov v roce 2013.

 

 

     Na úvod přeji všem občanům a příznivcům  naší obce, velkým i malým

v roce 2014 co nejvíce úsměvných dnů a ty smutné, aby co nejméně bolely.

Já osobně děkuji mým nejbližším sousedům za příjemné spolubytí  a  všem ostatním,  kteří nechávají nevraživost za humny. Bez společné chuti alespoň něco málo udělat pro ostatní bychom byli spící vesničkou. Je na každém z nás, zda-li se budeme společně smát, sportovat,  pozorovat děti s jakou radostí

se zapojují do organizovaných her, nebo pomáhat při udržování veřejných prostranství a komunikací.   Na to, jakou jsme malou vesničkou se cca 160 obyvateli, jsme ale schopni žít kulturně a společensky . 

Výsledkem této skutečnosti je fungování knihovny a ustavení občanského sdružení

„Domov v kopcích“. Obě tyto instituce za podpory Obecního úřadu Úhlejov

jsou garanty realizace různých volnočasových aktivit u nás.

Výrazným momentem ovšem je, že jsme obcí s právní subjektivitou. Co si upečeme to také sníme. Není důstojné vykřikovat  hanlivá  slova, jde pouze o  schopnost mezilidské komunikace. Zkusme to, třeba to půjde. Stavme na tom pozitivním co bylo v naší obci  uděláno již našimi předky.

Pro konkrétní úplnost mých slov připomínám zrealizované akce v loňském roce  na kterých se knihovna podílela a  zároveň výsledky práce samotné  knihovny.

 

     Dne 23. března 2013 – 29 občanů vynášelo Zimu ze vsi, p. Pavel Šubr vysvětlil význam tohoto starobylého zvyku. Se Zimou a krojovanými dívkami prošli účastníci částí  obce až na most v  Miletínských lázních. Děti přednesly básničky, paní Valentová rýmováním vyprovodila Zimu ze vsi.

„Zimo, zimo co to letos bylo, málo sněhu jsi nám dala, ledu ještě méně. Sotva jsi jej ukovala, ztratil sílu, voda se z něj stala. Sáňky brusle zahálely, sněhuláci rychle táli. Jenom chřipek, rýmy, kašle bylo dost, za to Tě teď pošlem vodou u Miletínských lázní – potok Bystrý odnese Tě,  odnese Tě do dáli za hory a lesy, přijde Jaro se sluníčkem budou zpívat kosi. Vítej sluníčko vítej, zlatým klíčem jaro odmykej.

V reálu ovšem mrzlo až praštělo. Zimě se odejít nechtělo.

 

     Dne 7. května 2013 se nás sešlo 14 k připomenutí  památky  padlých v závěru  II. světové  války u silnice pod Chroustovem.

 

     Dne 11. května 2013 – obnovený II. ročník turistického pochodu „Po stopách rytíře Zbyhoně“. Na přípravě a samotné realizaci se podílelo 21 organizátorů pod vedením ředitele závodu pana Romana Vrťátka. Počasí sice opět nepřálo, ovšem tradice je tradice , nakonec přišlo 157 lidí. Ona organizace a samotná realizace  takovéto akce není jednoduchá. Základní věc:  vytyčení tras:7 km,   

18 km, 34 km, 55 km cyklotrasa, 7 km běh- (vytyčili – manželé Valentovi, Pavel Šubr, Roman Vrťátko, ing. J. Zelený).  Parkování přijíždějících vozidel  organizoval p. Luděk Špůr,  technické zabezpečení. p. Petr Špůr,  zdravotní zabezpečení pí. Blanka Špůrová, prezentaci příchozích a následné  předání diplomů pod vedením pí. Jany Šňůrové  zabezpečovali: pí.Rajnová, Sabina a Petra Špůrovy, ing. Jiří Zelený a Roman Vrťátko .  Lenka Šedivá – psaní diplomů. Občerstvení mněla na starost Katka Kaprasová. Odznaky, vlajku, dobové oblečení  a další  zabezpečil p. Petr Kapras . Administrátor p. Petr Valenta. Časoměřiči běhu mgr. Jiří Zelený a Zdeněk Šedivý. Klasický turistický pochod jsme oživili o zkoušky zručnosti a síly v těsném  závěru všech tras na Šušpárku – kde stávalo tvrziště a  kde údajně sídlil rytíř Zbyhoň. Dalo by se říci, že toto je jedna  z nejnáročnějších etap pochodu z pohledu materiálního a fyzického  zabezpečení.

     V průběhu části trasy na Šušpárku  jsou umístěny informační tabule ve zlehčeném, humorném  znění  o životě rytíře, které zpracoval ing. J.Žatečka a knihovnice  D.Valentová.  Tato část je účastníky pochodu velmi chválena a dík patří především panu ing. Josefu Žatečkovi se synem, kteří sami těchto 7 zastavení vyrábí a instalují.  Zkoušky zručnosti příchozích zabezpečovali

 p. J.Žatečka, Ivan Smetana , František Štajer a Daniela Valentová. Dalšími pomocníky byly pí. Andělka Nováková,  pí. Cermanová, Andrejka Kaprasová se svou kamarádkou, které utvořily dobovou kulisu rytíře a panny na koních.

I v letošním roce uvítáme každou pomocnou ruku.

 

     V roce 2013 se nepodařilo knihovnici pí. Valentové zrealizovat tradiční „Brodeckou bojovku“ pro malé děti z důvodu osobní indispozice.

 

     Náhradní akcí bylo  „Loučení s podzimem“ za účasti vodníka Pepy /Adam Špůr/. Děti plnily různé úkoly, jako: lovení rybiček na háček , kde sekundoval živý kapr. Tahání dušiček vodníkovi s odměnou v hrnečku. Házení šipek na balonky. Na nově zbudovaném odpočinkovém místě na Brodku bylo zabezpečeno za finanční podpory Občanského sdružení malé občerstvení /teplé nápoje, cukrovinky, opékání  párečků/.

 

     První adventní neděle na Úhlejově je spojená s rozsvěcením stromečku na Brodku. První den očekávání Štědrého dne si  společně připomnělo

48 spoluobčanů, sousedů, kamarádů . Knihovnice  D.Valentová popřála   zdraví, spokojenost, připomněla význam tohoto dne, pí. Valentová zhotovila pro každého účastníka drobný tématický  dáreček. Společně jsme  vzpomněli na sousedy a své blízké, kteří již nejsou mezi námi. Akci organizovalo Občanské sdružení za podpory sponzorů – pí. K.Kaprasové – předsedkyně OS,

 p. Laušmana-cukráře, pí. starostky L.Šedivé a  pí. Jany Šňůrové.

 

     Třetí adventní neděli  si připomnělo 38 občanů u úhlejovské kapličky

Sv. Jana z Nepomuku na Úhlejově.  Paní knihovnice D. Valentová  připomněla význam dne a zároveň potřebu vyrovnaných mezilidských sousedských vztahů, které obohacují vlastní život každého z nás. Příjemné zpestření připravila pí. Libuše Kaprasová se svou dcerkou Andrejkou, která hrála v kapli na flétnu. Na housle zahrála vánoční písně slečna Hadincová z Rohoznice. Občerstvení připravila Katka Kaprasová.  Akci zaštítilo Občanské sdružení „Domov v kopcích“.  

 

 

     V závěru zprávičky je mou povinností poděkovat Obecnímu zastupitelstvu na Úhlejově v čele se starostkou pí. DiS. Lenkou Šedivou za významnou pomoc při udržení vlastní obecní knihovny. Nejsme žádnou výjimkou, knihovny v celé  zemi zaznamenaly výraznou renesanci. Mám radost, že i naši občané jsou jedněmi z těch, kteří si knihy váží a najdou si občas čas knihovnu navštívit. Mohlo by Vás být víc, mám co nabídnout, je to na Vás. Věřte, že čas strávený

čtením knížky není marný. I dobrá detektivka je schopná vykompenzovat občasné chmury.  Očistěme své myšlenky kvalitní knížkou, stojí to za to.

A teď trošku čísel za rok 2013:

Registrovaných čtenářů máme ……………….. 35 z toho 11 dětí do 15 let

Fyzické návštěvy knihovny  ………………….. 354 

Výpůjček celkem  ……………………………… 273

Periodika pro děti  ……………………………   47  / Méďa Pusík + Časostroj

     Většina vypůjčených knížek se rekrutuje z výměnného fondu z OK V.Čtvrtka v Jičíně. Od loňského roku OÚ připlácí na výpůjčky paušálem 3.220.- Kč ročně.

Vezmeme-li v úvahu, že jedna knížka stojí cca 250,- Kč a naší knihovnou ročně projde 300 knih + ostatní výpůjčky podle Vašich osobních požadavků, tak to jsou velmi efektivně vynaložené finanční prostředky.

     V roce 2014 čeká naši knihovnu výrazná změna, bude se stěhovat do prostor v přízemí budovy kulturního domu. Tímto se zvýši možnosti osobní návštěvy těch, kteří jsou tělesně indisponováni.

 

Úhlejov  21. ledna 2014                                     Knihovnice – Daniela Valentová

                                                                                 Místní knihovna  Úhlejov

 

 

     Zpráva  Místní knihovny Úhlejov k činnosti v roce 2012.

  

     Tak, jak jsme připravili pro Vás plán akcí, tak, jsme tyto akce       zrealizovali.Starostí, času a práce s přípravou a samotnou realizací akcí bylo více jak mnoho.

     Velikonoční drátkování proběhlo, zároveň nám Hanička Zelená ukázala ještě jiné techniky zdobení vajíček. /malování voskem, gravírování/ . Její zručnost je obdivuhodná.

      Uctění památky padlých spoluobčanů  nad Brodkem bylo v letošním roce obohaceno neformálním povídáním pana Hlavatého, který zpracoval diplomovou práci na téma: Květnové dny 1945 na Miletínsku.

     Turistický pochod „Po stopách rytíře Zbyhoně“, nebo povídání Dr. Hlušičkové  CSc.  o Josefu Kulhánkovi nebyly pouhou místní záležitostí. O to byla příprava náročnější, abychom neudělali Úhlejovu ostudu. V případě pochodu se to podařilo i přes nepřízeň počasí. V případě besedy o Josefu Kulhánkovi úhlejovském rodáku a významném renesančním člověku  jsme si uřízli pořádnou ostudu. Účast 5 občanů + 9 hostí vč. organizátorů mluví za vše. Vážím si účasti pana Františka Munzara /bývalého starosty/, který se zúčastnil i přes velké zdravotní obtíže. Připouštím, že jsem očekávala daleko větší účast. Kdo budete mít zájem o panu Kulhánkovi vědět víc, ráda Vám půjčím vydanou brožurku z jeho deníku, kde popisuje své putování a prožitky za I. a II. Světové války. 

      Letní „Brodecká bojovka“ proběhla za účasti 9 předškolních dětí. I zde jsem očekávala větší zájem. Pochopitelně jste museli jít  s dětmi i Vy rodiče a věřte, že to dětské nadšení a nasazení pro soutěživost stojí za to vidět. Tuto akci uskutečním opět v roce 2013.

     Samotná činnost knihovny probíhá pravidelně i v letních měsících, kdy bývají knihovny uzavřené. Případnou mou neúčast se snažím Vám dát vědět formou vývěsky na dveřích Obecního úřadu. Snažím se vyhovět přáním čtenářů-studentů, kteří požadují tituly povinné četby ve školách.

Dle plánu jsou zpracovány materiály na téma:

-          Historie ochotnického divadla – uvedení v regionálním časopise   „Pod Zvičinou“

-          Historie  kulturního domu na Úhlejově

-          Kamenný hrad Šušpárek

-          Historie knihovny Úhlejov

Uvedené materiály jsou k dispozici v knihovně. 

Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky Místní knihovny Úhlejov:

www.knihovnauhlejov.webk.cz

Pár čísel z roku 2012 :

      Počet čtenářů – 36 z toho 15 dětí

      Fyzické návštěvy knihovny  - 453

      Celkem vypůjčeno knižních titulů – 285 + 57 výpůjček časopisů

      Vzdělávací, kulturní i sportovní akce – 6  s 228 účastníky

     Na závěr děkuji všem, kteří se výrazně podílí na realizacích akcí, ale i těm, kteří  byť minimální, ale přeci nějakou pomocí, přispěli tomu, abychom byli živou obcí. Není to pouze o nás, je to do budoucna  o našich dětech.

                             knihovnice   Daniela Valentová

 

 

 

 Místní knihovna v roce 2011                                                      

 

     Šest akcí kulturního, nebo vzdělávacího zaměření v roce 2011 je výsledek práce Místní knihovny Úhlejov, mimo pravidelné výpujční pátky.

Otevírání hradu Pecka v dubnu, nebyla akce nijak náročná, pouze jsme formou pozvání v Úhlejovském zpravodaji  tuto pravidelnou kulturní akci připomněli. Na Vás již bylo, zda-li tuto informaci využijete k oživení nastávajícího Jara. Nakonec nás  bylo na Pecce 15.

     Květnová vzpomínka u pomníku  nad Brodkem se pro mnohé z Vás může zdát nadbytečnou po takových letech. Přibývající květiny 7. května  u pomníku,  osobní tragedie dvou lidí – vlastenců napovídají, že  připomenutí našich občanů je na místě. Není to truchlení je to projev  našeho vztahu k zemi k místu kde žijeme a kde jsme podle fašistického agresora žít neměli. Děkuji i těm málo 11 účastníkům za to, že přišli.

     Čistě náhodou jsem se dostala prostřednictvím internetu  k informaci o panu Petru Laušmanovi a jeho airsoftové  skupině z Miletína. Podstatné na tomto ovšem bylo, že tato skupina informovala na svých webových stránkách o  podzemních chodbách v lese nad Brodkem. Od svých dětí vím, že nějaké chodby existují, ovšem osobně jsem přesně nevěděla, kde jsou. Oslovila jsem proto pana Laušmana z Miletína a nelitovala jsem. Pan Laušman  velice ochotně a nad rámec mých představ, zorganizoval se svými  kolegy  velice poutavou akci. Zažít simulované ošetření těžkých zranění ve velmi naturalistickém pojetí, vyžaduje  náročnou přípravu organizátorů.  Smyslem této akce bylo oživení našich vědomostí ze zdravovědy a zároveň připomenutí náročné práce záchranářů.

     Druhá část akce byla pro pana Laušmana tou náročnější. Nabídl účastníkům, kterých bylo 63,  možnost nahlédnutí do podzemní chodby.  Vstupovalo se vždy po jednom, kterého pan Laušman doprovázel .Vstup do chodby je značně náročný  se stálou přítomností ledové vody. Děti nezaváhaly ani trošku  a ani mnozí dospělí se nenechali odradit.  Viz. Fotodokumentace na web stránkách.

     Pro širší veřejnost sice akce nepodstatná, ovšem pro naši  knihovnu velmi významná. V listopadu proběhlo setkání 33 knihovníků knihoven z okresu Jičín,  pod vedením paní Dany Michlové z Okresní knihovny v Jičíně.  Této akce se zúčastnila také paní starostka Lenka Šedivá a paní místostarosta Zdenka Černochová.  Vy, kteří chodíte do knihovny jste určitě zaznamenali výzdobu na sále, kterou jsme k této příležitosti připravili. Nejen příjemné prostředí našeho sálu, ale především  zájem našich předních činitelů zastupitelstva obce bylo vysoce hodnoceno. Mnozí  knihovníci  projevovali  zjevnou závist nad naším kulturním domem, který nabízí spoustu možnosti k obohacení  běžného života. Zdaleka ne každá obec vlastní takovouto vymoženost.

     Svatý Mikuláš, patron prostitutek, opět navštívil naše děti. Možná se Vám zdá tato spojitost značně nesourodá, což nevylučuji, ale tak to je.

A proč právě on je tím patronem, no protože díky své štědrosti, vykoupil tři dívky ze hříšného života váčky s penězi, položenými na okénka dívek. Jak jednoduché. Dnes obdarováváme naše děti a čert metličkou připomíná, že hříchy se trestají.

Asi bychom rádi poslali čerty i jinam k nápravě hříchů, ale zas tak jednoduché to není. Krásná je ale legenda.  Stane se, že návštěva našeho Mikuláše s doprovodem není pro Vaše děti vhodná, přesto Mikuláš své dárky pro Vaše děti  ponechá. Moc a moc děkuji za  možnost, pracovat při přípravě této akce s děvčaty Špůrovými, Tomášem Jáklem a letos nově s Markem Vrťátkem. Veliký dík také patří panu Pavlu Málkovi  za odvoz Sv. Mikuláše s doprovodem za dětmi na Chroustov.

     Úžasná akce se nám povedla v závěru roku a to díky rodině Málkových z bytovek se všemi jejich dětmi na kterou se perfektně připravili.

 DRÁTKOVÁNÍ – znám pouze z obchodů, znám odrátovaný kameninový sádelňák  z dob našich praprababiček, ovšem vidět a zkusit si tuto techniku  na vlastní ruce jsem měla možnost až s Málkovými. Stálo mně to za to a předpokládám, že i Vám, kteří jste se zúčastnili. Ano máte pravdu, místa bylo v knihovně málo, ale zas až tak moc to snad nevadilo. Byla to první zkouška, jak budete reagovat svou účastí. Podařilo se, jsem moc ráda, že jste přišli.

Včas Vás budeme informovat o dalších hodinách kursu drátkování a formě jakou budeme tuto akci organizovat.  Bližší informace z této akce najdete na webových stránkách.

Činnost Místní knihovny Úhlejov v roce 2011.

     Údaje, které Vám předkládám, jsou údaji, které zpracovávám do statistiky pro Okresní knihovnu. Počet čtenářů v roce 2011 – 39 z toho dětí do 15 let je 16.  To neznamená, že všichni chodí do knihovny pravidelně každý týden, některým z Vás knížky nosím osobně anebo posílám prostřednictvím jiných čtenářů. Celkem výpůjček z našeho či výměnného fondu proběhlo 399. Mimo tento počet, část  proběhla i formou výpůjčky z mé soukromé knihovny. Celkový počet návštěv činil v letošním roce  466.  Připomínám všem rodičům, že Obecní úřad předplácí pravidelně každý rok dvě periodika. V současné době to je ABC + Mateřídouška. Neváhejte a využívejte této možnosti, je to pro Vaše děti, pro jejich intelektuální rozvoj. V naší knihovně je zavedené vaření čaje, pravidelné čtenáře odměňujeme drobnými sladkostmi. Pro Vás dospělé není problém uvařit kávu. Děkuji touto formou paní  Hance Kordové za překrásný adventní věnec z perníků a za vánoční cukroví pro knihovnu.

     Nám všem přeji Vánoce s příjemnými myšlenkami, s pocity, které navodí pohodu a pokoru v naší mysli. “ Nový roku  2012 buď nám příznivě nakloněn a nečiň nám nic zlého,ani Tobě tak nebudeme činiti."                

 

Úhlejov dne 21.12.2011                            knihovnice : Daniela Valentová

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Knihovna v roce 2010. 

 

     Služeb knihovny využil v roce 2010 přibližně  stejný počet občanů jako v předchozích letech.

 

Je ke škodě, že po volbách do Obecního zastupitelstva, kdy došlo k názorovému rozdělení občanů, někteří z nich přestali knihovnu navštěvovat. Nejvíce mne mrzí absence dětí.

 

Pevně věřím, že brzy začne knížka mým spoluobčanům chybět a opět si cestu do knihovny najdou. Vždyť i zde, lze hledat řešení a cesty z těžkostí, které život  přináší. Komunikace je základ pro zdravou atmosféru v životě obce a čtení knihy je  prostředek pro naši schopnost komunikovat.

 

Společně s  lidmi, kteří svojí  nesmírně pozitivní vůlí a ochotou zpříjemnit život v obci jsme  připravili:

 

1.  33 dětem přinesl dárky   Svatý Mikuláš s doprovodem /Mikuláš-ing. Zelený, anděl-Petra Špůrová, čerti: Sabina Špůrová, Tomáš Jákl.

 

2. Vánoční posezení spoluobčanů našich obcí zakončilo komplikovaný rok 2010.  Součástí  byl krátký program se soutěžemi pro děti.  V příjemné a pohodové atmosféře si 62 našich     spoluobčanů porokovalo, potancovalo a děti se vydováděly.

 

Vytápění sálu trvalo tři dny, výraznou zásluhu na tomto má pan Petr Špůr, děkujeme i panu    Miroslavu Kordovi a Petru Valentovi.

 

3. Součástí naší knihovnické činnosti je dokumentace a kompletování historických událostí našich obcí, kdy některé se dotýkají i současnosti a spolupráce při vydávání „Úhlejovského zpravodaje“  Tato dokumentace je k dispozici k prohlédnutí v knihovně:

 

 -  Brodecká zvonice od roku 1918 do r. 2010

 - Ochotnické divadlo na Úhlejově

 -  Chroustovská škola

 -  Fotodokumentace jednotlivých akcí

 -  Fotodokumentace pamětihodností  a ojedinělých míst našich obcí a okolí

 

4. Z iniciativy knihovnice Místní knihovny na Úhlejově paní Daniely Valentové  a se souhlasem  starostky Lenky  Šedivé a celého zastupitelstva Obce Úhlejov,  bylo v srpnu 2010 provedeno  prověření  uloženého divadelního zařízení v půdních prostorách kulturního domu. Po důkladném zabezpečení  byly za aktivní pomoci občanů obce  Zdeňka Šedivého, Petra Špůra, Luďka Špůra, Miroslava Kordy a Petra Valenty  kulisy a divadelní opona  sundána  a po šetrném očištění  vystavena v sále kulturního domu . 

 

     Revizi veškerého divadelního zařízení předcházelo osobní jednání s činiteli Muzea ochotnického divadla v Miletíně. Tito projevili aktivní zájem o uložené exponáty, především oponu, kulisy a  technické vybavení.  Zastupitelstvo Obce Úhlejov  vyslovilo souhlas se zapůjčením exponátů pro vystavení v miletínském muzeu.  V současné době nejsou zabezpečeny vhodné prostory pro instalaci divadelního zařízení včetně opony v muzeu. Ošetřené exponáty budou opět zakonzervovány a uloženy v kulturním domě Obce Úhlejov.

 

5.   Čísla z knihovny za rok 2010:

 

Čtenářů celkem    :     40 z toho 13 dětí do 15 let

 Výpůjček celkem  :   309 + 31 periodik

 Fyzicky navštívilo knihovnu :  534 osob    

 Ve výpůjční době knihovny , vždy ve čtvrtek lze využít možností internetu.

 

  Úhlejov 8.2.2011                                knihovnice  Daniela Valentová

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                      

 Místní knihovna v roce 2009

 

 (zápis z kroniky obce Úhlejov)

     Knihovna Obecního úřadu na Úhlejově  pod vedením paní Daniely Valentové  je v provozu již třetím rokem. Za tuto dobu si získala jak renomé, tak a to především, spoustu pravidelných čtenářů z řad dětí a dospělých. V letních měsících navštěvují knihovnu i chalupáři.  Pro ilustraci, v roce 2009 byla knihovna OÚ Úhlejov vyhodnocena podle počtu čtenářů k počtu obyvatel jako druhá nejlepší v okrese Jičín. V roce 2009 bylo 30 registrovaných čtenářů, kteří přečetli 219 knížek vč. časopisů. Sluší se připomenout, že úspěšnost knihovny není pouze v jejím vedení, ale především v aktivní spolupráci se zástupci Obecního úřadu a především výrazné podpory starostky obce paní Lenky Šedivé. Zásluhou pozitivního přístupu OÚ můžeme nabídnout dětem hodnotné časopisy, jako Junior pro starší a od r. 2010 Mateřídoušku pro školáky a předškoláky Včelička. Od roku 2010 pracuje knihovna již na elektronickém základě, k tomu byla vybavena novým počítačem, snímačem dat a tiskárnou.

 

 Činnost knihovny se nezakládá pouze na vypůjčování knih. Významnou měrou se podílí na životu obce formou spolupráce na pořádání akcí, jak kulturních, tak i společenských.  Paní Daniela Valentová  – knihovnice zpracovává písemné  materiály pro Úhlejovský zpravodaj, organizuje a pomáhá dětem při pochůzkách Svatého Mikuláše, v roce 2009  uspořádala výstavu kronik obcí Úhlejev a Chroustov.